Benne lenni az áramlatban! Mi is az a titokzatos flow?

Mit is jelenthet ez? Milyen áramlatban? Talán beleestünk egy folyóba? …Hát majdnem. Nem egy folyóba estünk bele, hanem ha igazán könnyedén, boldogan kiegyensúlyozottan, harmonikusan élünk, akkor benne vagyunk az élet energia áramlatában.

Honnan tudjuk, hogy benne vagyunk ebben az energia áramlatban? Onnan, hogy ilyenkor könnyedén jön minden. Ilyenkor könnyedén haladnak a dolgaink az életben, könnyedén megoldjuk az előttünk álló feladatokat, ilyenkor könnyedén elengedjük azt, amire nincs szükségünk, ami már nem tartozik hozzánk, ilyenkor könnyedén valósítjuk meg céljainkat, vágyainkat, ilyenkor jól érezzük magunkat a bőrünkben, és csak úgy „megtörténnek” velünk az események.

Az áramlatban valahogy úgy érezzük magunkat, mintha mindig szerelmesek lennénk. Csak nem egyvalakibe, hanem úgy mindenbe, az egész életbe. Amikor azt érzed, hogy „Imádok élni!” Ha valaki volt már szerelmes, pontosan tudja, miről van szó.

Benne lenni az áramlatban nagyon egyszerű! Ha összhangban élünk a természeti és szellemi, lelki törvényekkel, akkor életünk könnyedén, gördülékenyen és harmonikusan halad. Ilyenkor boldognak, sikeresnek és kiegyensúlyozottnak érezzük magunkat. Vagyis, ha jól érezzük magunkat a bőrünkben, ha szeretjük és elfogadjuk magunkat és a körülöttünk lévőket, ha szeretjük és elfogadjuk az életünket úgy, ahogy van, akkor benne vagyunk abban a bizonyos áramlatban. S ez egy oda-vissza működő folyamat. Ugyanis ha jól érezzük magunkat, könnyedén haladunk előre életünk minden területén, ezáltal viszont sikerélményünk lesz, feltöltődünk energiával, és ettől jól érezzük magunkat. Összefoglalva: keressünk olyan gondolatokat, amiktől jól érezzük magunkat, és legtöbbet ezekre a gondolatokra irányítsuk a figyelmünket. Az egyik legfontosabb szellemi törvény, a vonzás törvénye az, hogy – Amire a figyelmünket irányítjuk, az megerősödik az életünkben, amitől elvonjuk a figyelmünket, az elsorvad. Gondolatainkat mindig megválaszthatjuk, ez mindig a mi döntésünk, hogy hagyjuk-e, hogy a rossz érzést keltő gondolatok eluralkodjanak rajtunk, vagy odafigyelünk, és tudatosan jó érzést keltő gondolatokat fogalmazunk meg magunkban, és ezekre koncentrálunk.

Ez persze nem jelenti azt, hogy nem lesznek problémáink. Ugyanúgy elromolhat az autónk, zátonyra futhat egy kapcsolatunk, érhet minket veszteség, vagy nem sikerülhet valami, amit elterveztünk. De aki az áramlatban van, az tudja, hogy ezek nem véletlenül történnek. Pontosan tudja, hogy ezeket a dolgokat, embereket, történéseket itt az idő más hozzáállással szemlélni, vagy akár elengedni. S ami a nagyon érdekes, ha képesek vagyunk más hozzáállással nézni a dolgokat, embereket, történéseket az életünkben, vagy elengedünk valamit vagy valakit, amihez, akihez esetleg görcsösen ragaszkodtunk, felszabadultnak érezzük magunkat, s újra az áramlatban leszünk, és sokkal hamarabb megoldást találunk az adott helyzetre. S még az is meglehet, hogy visszatér hozzánk, az, amit vagy akit, elengedtünk, ha igazán hozzánk tartozik.

Felmerül a kérdés, hogy mi van akkor, ha olyan rossz dolgok történnek, melyek esetleg a megélhetésünket kockáztatják vagy az életünket? Nos: ebben az esetben is első lépésként el kell fogadni, hogy egy ilyen helyzetbe kerültünk. Második lépésben el lehet gondolkodni, hogy mi az, amit tehetünk, hogy kikerüljünk az adott rossz helyzetből. Ha a megoldásra fókuszálunk és nem a rossz helyzetre, akkor sokkal hamarabb jobbra fordulhat a sorsunk bármilyen helyzetben is vagyunk.

Mint ahogy F. Oetinger írja, s mely idézet sok kórház falán is látható:

„Adassék nékem annyi lelki erő, hogy mindazt elfogadjam, amin változtatni nem tudok, és bátorság ahhoz, hogy mindazt megváltoztassam, amire képes vagyok, és bölcsesség ahhoz, hogy el ne tévedjek közöttük!”

Figyeljük csak meg a természetet, semmi sem állandó. Van egy ciklikus körforgása az életnek. A miénknek, emberekének is. Engedjük, hogy elmúljon az, ami már megszürkült, ahol már nincs mozgás és lendület, ami nehézkesen működik, s már nem okoz örömöt, és legyünk nyitottak valami újra, ami felpezsdít, örömmel tölt el és tovább lendít a fejlődésben. Ha veszteség ér minket, jobb elfogadni a helyzetet, mert csak akkor tudunk „felállni” és „újratervezni” újra építkezni. Minden helyzetben lehet szép dolgokra gondolni, amelyek feltöltenek és javítják a kedvünket, és feltöltenek energiával, ez mindig a mi választásunk.

Elfogadni rosszat és jót egyaránt, ez a titka a kiegyensúlyozottságnak. Hiszen e két minőség csupán egyazon dolog két arculata. S hogy éppen jónak vagy rossznak látjuk-e a dolgokat, történéseket, embereket, az csupán saját belső érzelmi állapotunktól függ. Azt viszont bármikor megváltoztathatjuk a „Minden rosszban van valami jó!” életfilozófiával.

A legjobban a következő mondat fejezi ezt ki az áramlást:

Ami jön, elfogadom, amit elfogadok menni kész, ami megy, elengedem. Része vagyok a természetes áramlásnak. (Akár mondogathatjuk is magunknak a tudatosítás kedvéért)

Vannak, akik úgy hiszik, hogy az élet nehéz, hogy egy problémát megoldani nehéz, hogy mindenért küzdeni kell, hogy semmit sem adnak könnyen, mindenért meg kell szenvedni. Ez az ő választásuk, az ő meggyőződésük, az ő hitük, s a vonzás törvénye értelmében sajnos be is vonzzák ezeket a minőségeket az életükbe. Amint bent, úgy kint. Vagyis saját gondolatainkkal teremtjük elő körülményeinket. Kellemes, pozitív gondolatok kellemes körülményeket, borúlátó negatív gondolatok pedig kedvezőtlen körülményeket vonzanak. Jézus is azt mondta a betegeknek, akik meggyógyultak a közelében: „Hited gyógyított meg!” Mindig mi magunk döntjük el, hogy melyik utat választjuk, és az az igazság, hogy mindig választhatunk. Persze mindenért tenni kell. A cselekvést nem pótolja az álmodozás. Ha úgy érezzük itt az ideje megtenni valamit, akkor tegyük meg. De, nem mindegy, hogy csak pont annyit teszünk a legkisebb erőfeszítéssel, amennyi feltétlenül szükséges a megvalósuláshoz, vagy megszakadunk a fölösleges terhek súlya alatt.

Hogyan tudnánk tehát elérni, hogy jól érezzük magunkat, hogy benne legyünk az áramlatban? Nos, ehhez van szükségünk az önismeretre, a szellemi léttel kapcsolatos ismeretekre, lelki világunkkal kapcsolatos tudnivalókra.

Csíkszentmihályi Mihály „Flow – Az áramlat” című könyvében kiválóan fejtegeti ezt a témát, de szívből ajánlom még Deepak Chopra „Az élet hét törvénye”, Esther és Jerry Hicks „Kérd és megadatik”, valamint Emil Coué „Elméd gyógyító hatalma” című könyvét is a kedves érdeklődőknek.

(A „flow” jelentése: áramlás, folyás, áramlat, ömlés, keringés)

A szellemi létnek és lelki világunknak ugyanúgy megvannak a törvényszerűségei, mint fizikai világunknak. De ezekről oly keveset tudunk. Miért is?  Mert a jelenlegi oktatási rendszer még mindig nem tartja annyira fontosnak ezt a tudást, mint az anyagi világgal kapcsolatos tudnivalókat. Minden korban kisebb csoportok rendelkeztek ezzel a szellemi tudással, és sok esetben csak titokban terjedtek tovább. Európában, a sötét középkorban, kimondottan üldözték, eretnekséggel vádolták azokat az embereket, akik ezt tudták és tovább adták, mert féltek attól, hogy az emberek majd ennek a tudásnak a birtokában nem lesznek irányíthatóak. Egyiptomban az ún. Misztérium iskolákban tanulták ezt a tudást a kiválasztottak, hosszú éveken keresztül, hogy aztán ők taníthassák a többi embert. Ők voltak a papok és papnők. Indiában a jógik adták tovább szájról szájra a szellem és a lélek világáról szóló tudnivalókat. Minden korban megvoltak azok a tanítók, akik igyekeztek felhívni a figyelmet erre a tudásra. Ilyenek voltak például Jézus vagy Buddha, vagy a legutóbbi időkben Shai Baba, Emil Coué és José Silva, az Agykontroll kifejlesztője, hogy csak néhányat említsek.

Aki birtokában van ennek a tudásnak, az már nem lesz irányítható, nem lesz manipulálható, mert az már a maga kezébe tudja venni a sorsát, uralni, alakítani tudja saját életét, s nem lesz kiszolgáltatva másoknak és a körülményeknek. Ez az igazi erő! Ezt tudni! Ezt a tudást sokáig nem osztották meg az emberekkel, főleg a hatalmon lévők, akik tudtak erről, hiszen akkor elvesztették volna az irányításukat a tömegek felett. Napjainkban azonban már szerencsére rengeteg információ található a médiákban, könyvek, filmek, videók, előadások, tanfolyamok formájában, úgyhogy bárki hozzáférhet a szellem és a lélek világáról szóló hatalmas ismeretanyaghoz. Keressük ezt a tudást, váljunk kereső emberré!

Hogy hogyan legyél benne az áramlatban, hogyan juss hozzá ehhez az igazi erőhöz, erről szól Rhonda Byrne  „Titok” című könyve és filmje is. Érdemes elolvasni vagy megnézni!

Korunk másik csodálatos tanítója Louise L. Hay, akinek az „Éld az életed” oktató filmjéből megérthetjük a lényeget, és megtanulhatjuk, hogyan tudjuk az életünket boldoggá, örömtelivé és sikeressé varázsolni: 

Eckhard Tholle pedig igazán nagy mélységekig képes elvinni mindazokat, akik a lélek titkait kutatják. Olyan apró részletességgel képes elmagyarázni a lényeget, hogy bárki számára világossá válhat, hogyan is működünk lelkileg mi emberek.

Az igazán érdeklődőknek szívből ajánlom még Ábrahám (Esther Hicks) – A legfontosabb üzenet című kis video filmjét, s emellett még számos előadás részletét tartalmazó videóját.

Végezetül ne felejtsük el, hogy szavaink kimondott gondolataink, ezért nem mindegy, hogy miről beszélünk időnk nagy részében. A problémáinkról- e vagy azokról a dolgokról, amiket szeretnénk, hogy megtörténjenek velünk életünkben. Erről szól Florence Scovel Shinn „A szavaid ereje” című hangos könyve: 

Keressük az élet napos oldalát, lássuk meg a szépséget az élet minden területén, figyelmünket irányítsuk arra, amit szeretnénk. Ha pedig úgy érezzük, cselekednünk kell, akkor tegyük meg a megfelelő lépéseket. Így minden a legjobban alakul az életünkben!